Home Bilecik 500 öğretmen ve öğrenci Erasmus ile yurtdışına eğitime gidecek

500 öğretmen ve öğrenci Erasmus ile yurtdışına eğitime gidecek

500 öğretmen ve öğrenci Erasmus ile yurtdışına eğitime gidecek

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, 500 öğretmen ve öğrencinin European Region Action Scheme for the Mobility of University Students (ERASMUS) ile yurtdışı eğitime gideceğini söyledi.
İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol yaptığı açıklamada, “Müdürlüğümüz ERASMUS programı, okul eğitimi alanında ERASMUS akreditasyonuna hak kazanmıştır. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülmekte olan ERASMUS programı kapsamında müdürlüğümüzce hazırlanan ERASMUS okul eğitimi personel hareketliliği için ’ERASMUS Akreditasyonu’ projemiz kabul edilerek, 7 yıllık süre ile akredite edilmiştir. ’ERASMUS Akreditasyonu’ projesiyle Avrupa Birliği 2021-2027 eğitim, öğretim, gençlik ve spor programı kapsamında müdürlüğümüze 1.5 milyon Euro civarında hibe sağlanması öngörülmektedir. Elde edilen 7 yıllık akreditasyon sürecinde, Cumhurbaşkanlığı ’On Birinci Kalkınma Planı’, Milli Eğitim Bakanlığı 2023 eğitim vizyonu ve 2019-2023 dönemi stratejik planı, ERASMUS programı’nın öncelikleri, müdürlüğümüz uluslararasılaşma strateji belgesi ve stratejik planında yer alan hedef, strateji ve faaliyetler doğrultusunda yönetici, öğretmen ve öğrencilerimizin yabancı dil yeterliliğinin geliştirilmesi, yabancı dil öğretimi ve öğreniminin niteliğinin geliştirilmesi, özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumları ve bünyesinde yabancı dil sınıfı bulunan ortaöğretim kurumlarının niteliğinin geliştirilmesi, özel eğitim kurumlarının ve özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin niteliğinin geliştirilmesi, yönetici ve öğretmenlerin mesleki yeterliliklerinin eğitimde yenilik ve dijital dönüşümü destekleyecek nitelikte geliştirilmesi, yönetici ve öğretmenlerin yeni nesil öğrenme araçlarını kullanma ve dijital yeterliliklerinin geliştirilmesi, eğitimin bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle desteklenmesi ve öğrencilerin temel yeterliliklerinin piyasa taleplerine uygun nitelikte geliştirilmesi yönünde faaliyetler planlanmıştır. Planlanan faaliyetler çerçevesinde, 2021-2027 yılları arasında her kademe ve türdeki okul ve kurumlarımızdan 500 civarında yönetici, öğretmen ve öğrencinin yurtdışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek olan eğitim-öğretim ve işbaşı gözlem faaliyetleri ile stratejik ortaklık faaliyetlerinden yararlanması sağlanacaktır. Akreditasyonun ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diler, başvurusunun hazırlanmasında emeği geçen müdürlüğümüz Ar-Ge birimi personeline teşekkür ederiz” dedi.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.