Home Genel Ali Erbaş: “Gelişen teknoloji, yayıncılıkta da dijitalleşmeyi bir zorunluluk haline getirmiştir”

Ali Erbaş: “Gelişen teknoloji, yayıncılıkta da dijitalleşmeyi bir zorunluluk haline getirmiştir”

Ali Erbaş: “Gelişen teknoloji, yayıncılıkta da dijitalleşmeyi bir zorunluluk haline getirmiştir”

8. Dini Yayınlar Kongresi Değerlendirme Oturumunda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Bugün, gelişen teknolojiyle birlikte değişen ilgi ve algılar, birçok alanda olduğu gibi yayıncılıkta da dijitalleşmeyi bir zorunluluk haline getirmiştir” dedi.
8. Dini Yayınlar Kongresi Değerlendirme Oturumu gerçekleştirildi. Oturumda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı da konuşmalarda bulundu.
“Dijital Yayıncılık” başlığıyla çevrim içi düzenlenen kongrenin değerlendirme oturumunda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kongrenin hazırlanmasında ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinde emeği bulunanlara teşekkür ederek, “Tebliğleriyle, sunumlarıyla ve müzakereleriyle son derece değerli katkılar sunan ve dijital yayıncılık alanında ufuk açıcı yaklaşımlar ortaya koyan değerli ilim insanlarımıza, hocalarımıza ve meslektaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Cenab-ı Allah hepinizden razı olsun” dedi.
Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluşundan günümüze kadar halkı dini konularda aydınlatmak için birçok faaliyet ve hayırlı hizmetler gerçekleştirdiğini dile getirerek, “Diyanet İşleri Başkanlığımız, ülkemizde ve dünyanın birçok ülkesinde aileden sosyal hayata, eğitimden ibadet hayatına kadar pek çok alanda etkin bir şekilde din hizmeti üretmektedir. Sadece yurt içinde değil yurt dışında 120 kadar ülkede hocalarımızla bu hizmeti yürütmekteyiz. Din hizmetlerini hayatın her alanına ulaştırma çabası içinde olan Başkanlığımız, aynı zamanda televizyonu, radyoları, süreli ve basılı yayınlarıyla bugün büyük bir yayın kurumudur” diye konuştu.

“Doğru dini bilgiyi en doğru araç ve yöntemlerle insanımıza ulaştırmanın gayretindeyiz”
Yayıncılık alanındaki çalışmalarının ilkelerini aktaran Başkan Erbaş, “Yayıncılık faaliyetlerimizin en önemli hedefi, kuruluş yasasında belirtildiği üzere Kur’an ve sünneti temel referans alarak İslam’ın evrensel değerlerini, ilkelerini ve ölçülerini insanımıza en iyi şekilde sunmaktır. Bu sebeple bizler, her şart ve her durumda, doğru dini bilgiyi en doğru araç ve yöntemlerle insanımıza ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Bu bağlamda, İslam’ın hayat veren ilkelerini yaşanan hayatla buluşturabilmek için iletişim ve etkileşim imkânlarının yeni bir boyut kazandığı bu çağı iyi okumak ve doğru anlamak son derece önemlidir” ifadelerini kullandı.
Başkan Erbaş, zamanın ruhunu önemsediklerini dile getirerek, “İnanç ve medeniyet köklerimizden aldığımız ilhamla daha huzurlu bir toplum ve daha güzel bir istikbal inşa edebilmek için asrın idrakinin farkında olmak zorundayız. Bunun için görsel, işitsel ve basılı yayınlar başta olmak üzere zamanın gerektirdiği her türlü yayın teknolojilerini daima en verimli şekilde kullanmanın yollarını aramaktayız. Bugün, gelişen teknolojiyle birlikte değişen ilgi ve algılar, birçok alanda olduğu gibi yayıncılıkta da dijitalleşmeyi bir zorunluluk haline getirmiştir” değerlendirmesinde bulundu.

“Dijital alanda içerik üretenler daha fazla özen göstermelidir”
Diyanet İşleri Başkanlığı olarak dijital yayıncılıkla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Başkan Erbaş, şöyle devam etti:
“Dijital alan, İslam’ın evrensel mesajını ve İslam düşüncesini geniş kitlere ulaştırma noktasında önemli bir zemindir. Şunu önemle belirtmeliyim ki, her düzeyden insana aynı anda hitap etmesi ve her an erişilebilir olması bakımından dijital yayıncılık, büyük bir hassasiyet ve özen gerektirmektedir. Özellikle söz konusu yayınlar insanların doğrudan duygularına hitap eden din ile alakalıysa, bu noktada özensizlik ve başıboşluk, kabul edilebilir bir durum değildir. Zira insanların ferdi, ailevi ve ictimai hayatlarını şekillendirmede ve istikballerine yön vermede dinin tartışılmaz bir fonksiyona sahip olduğu hepinizce malumdur. Dolayısıyla bu alanda içerik üretenlerin daha fazla özen göstermesi gerektiğini, altını çizerek yeniden ifade etmek isterim.”

“Dijital platformlar, hukuk, etik ve ahlak düzleminde tutarlı ve sağlam bir zemine ihtiyaç duymaktadır”
Başkan Erbaş, dijital dünyada yaşanan sorunlara dikkat çekerek, “Bilgi güvenliği ve doğru bilgiye erişim hususunda ciddi sorunlar barındıran dijital platformların denetimsizliği, önemli bir açmaz olarak karşımızda durmaktadır. Özellikle başta sosyal medya mecraları olmak üzere dijital tüm platformlar, hukuk, etik ve ahlak düzleminde tutarlı ve sağlam bir zemine ihtiyaç duymaktadır. Bu noktada insanımızın dijital medya okuryazarlığı konusunda bilinçlendirilmesi de göz ardı edilemez bir ihtiyaç olarak ortadadır. Bunun için gerek kurumsal gerekse bireysel anlamda dijital içerik üreten, yayınlayan, kullanan, paylaşan, kısacası bu alanda varlık gösteren herkese önemli sorumluluklar düşmektedir” ifadelerine yer verdi.
Kongrede, dijital araçların olumlu olumsuz yönlerine projeksiyon tutulduğunu ifade eden Başkan Erbaş, “Dijital dini yayıncılık alanında daha verimli hizmetler üretmenin yollarını aradılar. Bu doğrultuda bir takım çözüm önerileri ve fikirler sundular. Bunların her birinin bizim için değerli ve önemli olduğunu belirtmek isterim” dedi.

“Kongremiz, dijital yayıncılık alanında önemli açılımlara vesile olacaktır”
Başkan Erbaş, kongrenin, Başkanlığın dijital dini yayıncılık açısından mevcut bilgi birikimine ve hizmetlerine büyük katkı sağlayacağına inandığını dile getirerek, şunları söyledi:
“Bu yeni yayıncılık anlayışının dini yayıncılık için sunduğu imkanların, fırsatların ve risklerin ortaya konduğu, etraflıca müzakere edildiği kongremizin, dijital yayıncılık alanında önemli açılımlara vesile olacağını ümit ediyorum. Hem Diyanet İşleri Başkanlığımız hem de bu alanda faaliyet gösteren bütün yayıncı kuruluşlar adına hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum. Bizlere düşen, buradan çıkan sonuçlar ışığında yeni projeler oluşturarak azim ve kararlılıkla yolumuza devam etmektir. Etkin, kaliteli, faydalı ve gerçekçi hizmetler ve eserler üretmektir. Özellikle yeni neslin ilgisini çekebilen, ihtiyaçlarına, becerilerine ve iç dünyalarına doğrudan hitap edebilen nitelikli yayınlarla onları buluşturmak bizim için önemli bir sorumluluktur.”
Oturumda söz alarak kongreyle ilgili değerlendirme yapan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı da, 3 gün devam eden kongre boyunca sosyal medya üzerinden düzenli canlı yayın yapıldığını söyledi.
Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen 8. Dini Yayınlar Kongresi, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katıldığı ‘Değerlendirme Oturumu’nun ardından sona erdi.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.