Home Genel Avrupa İklim ve Enerji Belediye Başkanları Sözleşmesi Seremonisi

Avrupa İklim ve Enerji Belediye Başkanları Sözleşmesi Seremonisi

Avrupa İklim ve Enerji Belediye Başkanları Sözleşmesi Seremonisi

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, ilk kez online olarak gerçekleştirilen Avrupa İklim ve Enerji Belediye Başkanları Sözleşmesi Seremonisine katıldı.
Tepebaşı Belediyesi, 2013 yılında Başkan Ahmet Ataç’ın Avrupa Parlamentosu’nun Brüksel’de 1000 belediye başkanı ile gerçekleştirdiği Başkanlar Sözleşmesi’ne imza atmasının ardından bu alandaki örnek çalışmalarını sürdürüyor.
Başkan Ataç son olarak Avrupa İklim ve Enerji Belediye Başkanları Sözleşmesi’nin ilk çevrimiçi törenine katıldı. Topluluğun başarılarını kutlamak ve daha adil, iklim açısından nötr bir Avrupa için nasıl taahhütte bulunulacağını, dahil olunacağını, harekete geçileceğini ve ağ oluşturulacağını tartışmak için, ilk çevrimiçi Belediye Başkanları Sözleşmesi Seremonisi düzenlendi. Yeni imzacılar, 2050 yılına kadar iklim nötrlüğüne ulaşmanın yanı sıra AB’nin 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarının yüzde 55’ini azaltma hedefiyle tutarlı olmayı taahhüt edecek. Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli’nin açılış konuşmasıyla başlayan “Herkes için daha adil, iklim açısından nötr bir Avrupa’ya doğru” temalı Seremoniye Avrupa’nın birçok yerinden belediye başkanı katıldı.
Genel oturumla devam eden seremonide Avrupa Yeşil Mutabakatı, İklim Paktı, karbon nötrlüğe ulaşmayı hedefleyen 2050 vizyonu gibi yeni oluşumların yanı sıra, şehirlerin daha yeşil ve sürdürülebilir olmaları için radikal değişimlere ihtiyaçlarının olduğu konuşuldu. Diğer yandan 2050 vizyonuna ulaşmanın önemimin vurgulandığı oturumda; STK, şirketler, üniversite gibi kuruluşların katılımcılık ilkesini benimseyerek birlikte yol almalarının gerekliliğinin altı çizildi. Katılımcılar genel oturumdan sonra “55’e Uygun Olmak”, “Avrupa İklim Paktı’nın Yerelleştirilmesi”, 2050 için uzun vadeli hedefler; neden ve nasıl, Belediye iklim adaptasyonu için yeni AB Politika Destek Mekanizmaları” gibi farklı dört temanın konuşulduğu platformları takip edebildi.

“Başarılı çalışmalarımız devam edecek”
Başkan Ataç konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunurken Tepebaşı’nın sürdürdüğü çalışmalara değindi ve “2013 yılında Belçika’nın başkenti Brüksel’de imza attığımız Başkanlar Sözleşmesi ile başlayan çalışmalarımızda, bugüne dek çok önemli mesafeler kat ettik. Sözleşme ile Tepebaşı Belediyesi olarak karbondioksit emisyonunu yüzde 23 azaltılmayı hedefledik. Bu kapsamda Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı hazırlayan belediyemiz 2017 ve 2018 yıllarında ilçemizin enerji tüketimlerini baz alan gelişme raporları hazırlamıştır. Türkiye’de ara raporlarını hazırlayan tek belediye olan Tepebaşı, ilk ara raporunda 3, ikici ara raporundan 7 mükemmellik ölçütü yakalamıştır. Taraf olduğumuz Belediye Başkanları sözleşmesini güncelleyerek 2020’de, 2030 yılına kadar uzatılan ‘İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi’ne de taahhüt vererek yüzde 40 oranında emisyonlarını azaltmayı hedeflemektedir” dedi.

“Başarı rozetine layık görüldük”
Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi’nin başarılı çalışmaları neticesinde etki azaltım rozetine layık görüldüğünü de belirtirken, “2030 İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi çerçevesinde Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) hazırlamayı taahhüt eden Tepebaşı, planın hazırlanması ve uygulamaya geçirilmesiyle ilgili BEBKA’nın teknik destek programından yararlanarak eğitim danışmanlık desteği aldı. Başkanlar Sözleşmesi, iklim değişikliğine karşı uyum ve azaltım çalışmaları kapsamında taahhüt ettiğimiz hedefleri yerine getirmemiz ve sera gazı emisyonlarını azaltmamızdan dolayı Belediye Başkanları Küresel Sözleşmesi tarafından bu yıl Mayıs ayında başarı rozetine (Etki azaltım rozeti) layık gördü ve ödüllendirdi. 2021 yılı sonuna kadar 2030 taahhüdü kapsamında ‘Tepebaşı Belediyesi Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’ hazırlanacak ve yıl sonuna kadar 2050 karbon-nötr vizyonuna taahhüt verilecek” sözlerini kullandı.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.