Home Genel Aydemir’den Erzurum Milletvekillerine vefa

Aydemir’den Erzurum Milletvekillerine vefa

Aydemir’den Erzurum Milletvekillerine vefa

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay Başkanlığının 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerinde söz alan AK Parti Erzurum Milletvekili ve Komisyon üyesi İbrahim Aydemir, muhalefetin belediye meclislerindeki antidemokratik tavırlarını kayda geçip, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
Danışman, Yavuz, Aksak ve Güllülü’ye vefa
TBMM Başkanlığı bütçesi görüşülürken dar-ı bekaya göçen önceki dönem Erzurum milletvekillerini gündeme taşıyan Milletvekili Aydemir, 3 gün önce vefat eden Refah Partisi Milletvekili Şinasi Yavuz başta olmak üzere, merhum Rıfkı Danışman, Muhyettin Aksak ve Necati Güllülü’yü rahmetle andı.
Muhalefetin cumhurbaşkanlığına yönelik yaklaşıma tepki
Milletvekili Aydemir, Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük suçlayıcı bir tavır ve ezberleri dillendirmek hiç kimseye bir şey kazandırmaz. Bizde “Ya, günahını alma.” derler. Niye? Hak etmediği şekilde gıyabında konuşursanız, günahını almış olursunuz. Ben de diyorum ki: Vallahi, Sayın Cumhurbaşkanımız hiçbir şey yapmasa şu alınan günahlardan dolayı cennetin tam göbeğinde oturur. ‘ dedi.
‘Hep halkın içinde olduk’
Aydemir, ‘Biz, özellikle AK Parti kadroları halkın içerisinde hep olduk, halkın bizatihi kendisiyiz, zaten. Asla o dokunulmazlık zırhını üzerimize almadık, giymedik. Öyle olduğumuz içindir ki yirmi yıldır halk kabullenmiş, Allah’ın izniyle daha ileriki yıllarda da AK Parti’nin iktidarlarını göreceğiz.’ vurgusunu paylaştı
Aydemir sorunların çözümünde ak yaklaşımı anlattı
Komisyondaki sunumunda hakikatlerin dile getirilmesi, sorunların çözümü odağında AK Yaklaşımı paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Hata yaparsak hatamızı mutlaka ama mutlaka dile getiririz ve yeri geldiğinde o hatadan geri döneriz, bu bize ait bir hususiyet, bir hassasiyet. Keşke bu hassasiyet her tarafta olsa karşı tarafta da olsa, bugüne kadar hiç olmadı. ‘ ifadesiyle muhalefeti eleştirdi.
Aydemir tutanaklardan örnekler verdi
Muhalefetin kendi taraflarında olmayanlara söz hakkı tanımaz bir tutumu olduğunun altını çizen Milletvekili Aydemir, komisyon sunumlarında sataşmalarla tespit ve görüşlerin karartılmaya çalışıldığına işaret etti. Milletvekili Aydemir, ‘Dün, burada bir konuşma yaptım, konuşmanın tamamı 13 sayfalık bir tutanakta kayda geçmiş, 13 sayfanın sayfasında ben konuşmuşum, 9 sayfanın tamamı karşı tarafın laf atmasıyla geçmiş. Yani onların demokrasiye bakışları bu, demokrasi anlayışları bu ellerine fırsat geçerse samimi söylüyorum ki, söz hakkı tanımazlar. ‘ kaydını düştü.
‘Muhalefeti nereye göre tanımlayacağız’
Muhalefet yönetimindeki Belediyelerde karşı tarafta olan siyasilere söz hakkı verilmediğinin altını çizen Milletvekili Aydemir, ‘Ben her zaman şunu söyledim, hep altını çizdim; biz nereyle mukayese yapacağız kardeşim, sizi nereye göre tarif edeceğiz? Muhalefeti nereye göre tanımlayacağız, konuşlandıracağız? Şu anda nerede yetkinsiniz ona göre konuşlandıracağız. Bakın, belediyelerde, belediye meclislerinin yönetilme tarzı var, şekli var, hiçbirinde demokrasinin kırıntısı yok, insanlara söz hakkı tanınmıyor. Bu şu anlama gelmesin biz oraya bakalım, biz de onu yapalım, biz zaten yapmayız, bizim meşrebimize uygun değil bu, bugüne kadar hiç yapmadık ki, çok şükür.’ dedi.
TBMM’deki teknoloji yenilikler
TBMM Bütçesi üzerinde görüşlerini aktaran Milletvekili Aydemir, Mecliste gerçekleştirilen teknolojik alt yapı düzenlemelerini dile getirdi, TBMM Başkanı Şentop’un münevver şahsiyeti ile her kesimin takdirini toplayan örnek bir siyasetçi olduğunu vurguladı, TBMM yönetimine ilişkin muhalefet eleştirilerine tepki gösterdi.
‘Sayın Şentop’a minnettarız’
Milletvekili Aydemir, ‘Sayın Mustafa Şentop Başkanımızla iftihar ediyoruz, o münevver kimliğiyle, özellikle yurt dışında onu çok daha iyi görüyoruz, o temsil kabiliyetiyle ve yaptıklarıyla, hizmetleriyle, yüz akı bir isim içimizden çıkmış. Dolayısıyla, burada, hakkı, adaleti bir kenara koyup üzerine abanmak samimi söylüyorum ki size de bir şey kazandırmaz, kimliğinizden ancak aşındırma olur, budur.’ dedi.
Milletvekilleri olarak TBMM Başkanı Şentop’a minnettarlık duyduklarının altını çizen Milletvekili Aydemir, ‘Teknolojik alt yapıda yapılan çalışmalar milletvekillerimiz tarafından takdirle karşılanıyor, bu sadece bizden değil muhalefetten de öyle, çok sayıda arkadaşımızla konuştuğumuzda minnettarlıklarını dile getiriyorlar. Milletvekili Hizmetlerinde çok güze l işler yapılıyor; Ahmet Bey burada, kardeşim, çok minnettarız. Genel Sekreterimiz, Genel Sekreter Yardımcılarımız, çalışanların tamamı çok çelebice, çok ince tavırlarıyla milletvekillerine böyle çok hulusu kalple yaklaşıyorlar, onlara minnettarız, sağ olsunlar. ‘ diye konuştu.
Milletvekilleri çalışmalarının halka yansıtılması
TBMM bünyesinde serdedilen fikirlerin, yapılan basın toplantılarının ve milletvekili çalışmalarının milli iradeye yansıtılması ve halkın bilgilendirilmesi odağında beklentilerini kayda geçen Milletvekili Aydemir, ‘Ancak her şey mütekâmil, her şey tamam anlamına gelmiyor, ara ara bizim de müşteki olduğumuz hususlar oluyor, bunları da aktarıyoruz. Bakın, ben mesela bu kabîlden bir şey söyleyeceğim. Hakikaten, bence hayati önemde. Bir yönüyle gazeteci olduğum için gazeteci kardeşlerimin de hassasiyetini biliyorum, onların talebidir bu. Basın toplantılarında, keşke mümkün olsa, stenograflar kayıt altına alsalar orada yapılan konuşmaları ve gazeteci kardeşlerimiz de ondan istifade edebilseler. Bu mümkün müdür? Böyle bir talep var. Bunu ben de hususen burada böyle dillendiriyorum. ‘ dedi.
Komisyonda Erzurum milletvekilleri gündemi
Plan ve Bütçe Komisyonundaki sunumunun önemli bir bölümünü son beş yılda hakka yürümüş eski Erzurum Milletvekillerine ayıran Aydemir, Merhum Danışman, Yavuz, Aksak ve Güllülü’yü rahmetle andı.
Milletvekili Aydemir, ‘Tabii, burada çok sayıda milletvekili vazife yaptı. “Eski milletvekili” tarifi içerisinde şimdi onları dillendiriyoruz. Benim milletvekili olmamdan sonra Erzurum’dan darı bekaya uğurladığımız milletvekillerimiz var; çok yüz akı bir sima, Rıfkı Danışman bunların başındaydı, Allah gani gani rahmet eylesin; Muhyettin Aksak Bey vardı ki burada birçok insan belki onunla beraber aynı dönemde millet vekilliği yaptı, çok özel bir simayı, onu kaybettik; Necati Güllülü Bey vardı, biz “ağabey” diye tarif ediyorduk, onu kaybettik ve iki gün önce de Şinasi Yavuz diye bir ağabeyimizi, bir büyüğümüzü kaybettik. Onları rahmetle, minnetle anıyorum; hizmet ettiler, gayret koydular. Onları addederek, arkadaşlar, Meclis Başkanlığımızdan özellikle önceki dönem milletvekillerinin taleplerine dönük bir müspet yaklaşım beklediğimizi de hususen burada kayıt altına alıyorum. Nedir o? Onların hayatını kolaylaştırmak, onlara çok konformist bir zemin hazırlamak değildir, ihtiyaçları olan birtakım şeyler var ki burada birçok insan, bir müddet sonra herkes o sınıfa geçecek, öyleyse şimdiden onların hakkı adına burada böyle bir kayıt düşüyorum. ‘ diye konuştu.
Milletvekili dokunulmazlığı
Milletvekilleri dokunulmazlığı odağında görüşlerini paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Şimdi, dokunulmazlık zırhı altına girmekten bahsedildi burada. Biz, özellikle AK Parti kadroları halkın içerisinde hep olduk, halkın bizatihi kendisiyiz, zaten. Asla o dokunulmazlık zırhını üzerimize almadık, giymedik. Öyle olduğumuz içindir ki yirmi yıldır halk kabullenmiş, Allah’ın izniyle daha ileriki yıllarda da AK Parti’nin iktidarlarını göreceğiz.’ dedi.
Aydemir’den muhalefetin yaklaşımına eleştiri
Milletvekili Aydemir, ‘Burada benim tenkidim muhalefete. Bakın, bir milletvekili hukuken bir soruşturmaya tabi oluyor, bir takip yiyor, sonuçta da bir oylama sonucunda yahut da mahkemenin vermiş olduğu kararın okunması sonucunda milletvekilliği düşüyor. Olması gereken nedir? Ona uymak, Meclisi terk etmek, değil mi? Öyle yapılmıyor, öyle yapılmıyor, tam tersi Meclis zeminini terörize bir vasat hâline getirme girişiminde bulunuluyor. Şimdi, benim milletvekillerinden beklentim şu olur: Arkadaşlar, bunu yaparken “Sen hata yaptın . Burası milleti ifade eden, millet iradesinin açığa çıktığı bir mahal. Sen böyle davranamazsın. ” demek lazımdı. Kim diyecek en önce? Hukukçular diyecek. Biraz önce burada avukat olduğunu söyleyen arkadaşım hiç işin bu tarafında değil. Niye? Haktan, adaletten uzak düştükleri için. Varsa bir hak teslimi onu yapacağız. Meclis Başkanımızın tavrı tam da yapması gereken tavırdır, olması gerekendi. Dolayısıyla haksız bir şekilde yönelmeyi biz asla kabul etmiyoruz. Onun tavrının arkasında çok net, çok yiğitçe bir duruş sergiliyoruz, Başkanımızın da o tavrını onayladığımızın altını çiziyoruz. Yapmamak lazım. ‘ kaydını düştü.
Kamu denetçiliği kurumu
Kamu Denetçiliği Kurumu bütçesi üzerindeki tespit ve beklentilere değinen Milletvekili Aydemir, ‘Bir sualim olsun Kamu Denetçiliği Kurumuna. Efendim, siz bu belediyelerin televizyonlara verdiği reklamları denetliyor musunuz? Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir; hangi televizyonlara reklam veriyorlar bunlar, denetliyor musunuz? Bunlar, yandaşlarının dışında hiç kimseye ama hiç kimseye bu anlamda hayat hakkı tanımıyorlar, bunu denetlemeniz lazım. Burada böyle iri iri bize suçlama yönlendiriyorlar, kendilerine fırsat geçse, dediğim gibi samimi söylüyorum, şuralarda konuşturmazlar ve Kamu Denetçiliği Kurumuna bu sualleri bile yöneltemezler. İşte, numuneleri orta yerde, görüyoruz. Ben de bu kabilden bu soruyu size yöneltiyorum.’ diye konuştu.
Aydemir Sayıştay’dan beklentilerini dillendirdi
Sayıştay bütçesi görüşmelerinde kurum raporlarına değgin bir beklentiyi dile getiren Milletvekili Aydemir, ‘6 dönemdir bütçe yapıyoruz burada, her bütçe de Sayıştay raporları üzerinden bize yöneliyor bunlar. Sayıştayın raporlarının tenkit edilecek birçok yeri var. Ben mesela bir şeyi söyleyeyim şimdi burada. Sayıştay bir noksan görüyor, herhangi bir kurumu denetlerken noksanı görüyor, rapor ediyor; eyvallah, yapacak, vazifesi bu, ama o düzeltildikten sonra da raporlara, kayıtlara geçmiyor; sanki düzeltilmemiş gibi burada o kurum ilzam altında oluyor. Dolayısıyla, bu bir büyük noksan. Bu neviden raporlarda varsa düzeltme, kurum yapılan yanlışı ya da noksanı düzeltmişse bunları mutlaka kayda almak lazım ki bir haksızlık orta yere çıkmasın. Bunu da özellikle burada kayda geçiyorum. ‘ diye konuştu.
Yasa teklifi hazırlıkları
Plan ve Bütçe Komisyonundaki sunumunun son bölümünde Yasa Teklifi hazırlıkları süreci üzerindeki spekülasyonlara tepki veren Milletvekili Aydemir, ‘ Muhalefet, Meclis Başkanımıza hususen yasa tekliflerinin Külliye ’de hazırlandığını, onların diliyle sarayda hazırlandığını, buraya dikte edildiğini söylüyor. Biz burada kanun görüşmelerinde bu mevzuyu onlarca defa konuştuk, kendileri de biliyorlar, bizatihi şahitler ki şurada milletvekilleri gelip o kanunları yaparken çok ciddi emek veriyorlar. Yakın zamanda Uğur Aydemir kardeşim, Vergi Usul Kanunu’yla ilgili günlerce çalıştı.
Öyleyse yazık günah değil mi? Yani, milletvekillerini bu neviden bir suçlamaya muhatap kılmak, hele hele Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük suçlayıcı bir tavır ve ezberleri dillendirmek hiç kimseye bir şey kazandırmaz. Bizde “Ya, günahını alma.” derler. Niye? Hak etmediği şekilde gıyabında konuşursanız , günahını almış olursunuz. Ben de diyorum ki: Vallahi, Sayın Cumhurbaşkanımız hiçbir şey yapmasa şu alınan günahlardan dolayı cennetin tam göbeğinde oturur. ‘ dedi.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.