Home Genel Büyükşehir personeline ‘mevzuat eğitimi’

Büyükşehir personeline ‘mevzuat eğitimi’

Büyükşehir personeline ‘mevzuat eğitimi’

Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dâiresi Başkanlığına bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Büyükşehir, BUSKİ ve 17 ilçe belediyesinin ilgili personeline “Devlet Memurları ve İş Kanunu Eğitimi” ve “Maaş ve Özlük Hakları” konulu eğitimler verildi.
İki gün boyunca belediye meclis salonu ile eğitim salonunda gerçekleştirilen eğitimlerde Türkiye Belediyeler Birliği’nden Akın Şimşek ve Mustafa Bağçacı, devlet memurlarının hizmet şartları, nitelikleri, atanma ve yetiştirilmeleri, ilerleme ve yükselmeleri, ödev, hak, yüküm ve sorumlulukları, aylıkları, ödenekleri ve diğer özlük işleri ayrıntısıyla anlattı.
Ayrıca kariyer ve liyakat konularının üzerinde durularak, kariyerin, devlet memurlarına yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânını sağlamak; liyâkatın ise devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyâkat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkânlarla uygulanmasında devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmak olduğu anlatıldı.
Son olarak sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak imtihan ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler, pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptâli, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usûlleri anlatılıp; taban aylığı, yan ödeme, ek gösterge, intibak ödemeleri, SGK pirim ödemeleri, eğitim intibakları, kazançlar ve kesintiler konuları ele alındı.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.