Home Bursa Büyükşehir’de eğitimler hız kesmiyor

Büyükşehir’de eğitimler hız kesmiyor

Büyükşehir’de eğitimler hız kesmiyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, personelin kişisel, kültürel, akademik gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor.
Bu kapsamda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dâiresi Başkanlığına bağlı Eğitim Şube Müdürlüğünce düzenlenen eğitimlerden bir yenisi daha meclis salonunda gerçekleştirildi. Son yıllarda dünyada ve ülkemizdeki önemi artan “İslâm Ekonomisi” kavramı ve bankacılık sistemindeki yeri, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Salih Kumaş’ın konuşmacı olarak katıldığı konferansla ele alındı. Geçmiş yıllardaki akademik çalışmaları ve yayımladığı makalelerle bu meseleyi ele alan Kumaş, insanı, eşyayı, hayatı, dünyayı anlamada İslâm hukukuna dikkat çekti.
İktisadın bir bilim olarak çok eskiye dayanan bir geçmişinin olmadığı 1700’lü yıllarda Adam Smith ile gelişme gösterdiğinden bahsedilen söyleşide; ana akım iktisat modellerinin dünya üzerindeki olumsuzluklarına değinilerek, mevcut duruma alternatif olabilecek finans modelleri üzerinde duruldu.
Bilhassa 20. asırda iktisadî hayatın tüketim döngüsü üzerinden yürüdüğü, üretimin kısır döngüye bağımlı hâle geldiği ve 2008 dünya ekonomik krizi ile dünya üzerindeki yıkıcı iktisada alternatif arayışlarının daha da önem kazandığı anlatıldı.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.