Home Genel HKÜ’de Uluslararası Anayurt Güvenliği konferansı

HKÜ’de Uluslararası Anayurt Güvenliği konferansı

HKÜ’de Uluslararası Anayurt Güvenliği konferansı

Güvenlik kavramının anlam değiştirmeye başladığı bir dönemde, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından düzenlenen “Uluslararası Anayurt Güvenliği Konferansı”, 7 ülkeden 28 akademisyeni buluşturarak, disiplinler arası fikirlerin bütüncül olarak tartışılmasını ve kavram hakkında vizyoner yaklaşımlar üretilmesini sağladı. Koordinatörlüğünü, HKÜ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Murat Aslan’ın yaptığı konferans uzaktan erişim yoluyla yürütüldü.
Güvenlik kavramının; savunma yanında doğal afet, nükleer, sosyal medya, pandemi, göç, toplumsal, çevre, insan ve insanlık gibi farklı boyutlarının ele alındığı Konferans, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli’nin açılış konuşmasıyla başladı. Güvenliğin disiplinler arası ve bütünsel olarak ele alınması gereken bir kavram olduğuna değinen Rektör Dereli, “Mevcut durumda ortaya çıkan yeni endişeler var. Örnek olarak, pandemi bütün günlük rutinlerimizi değiştirdi ve bizleri kaygılandırarak tüm süreçlerimizi yeniden gözden geçirmemize neden oldu. Güvenlik ile ilgili yeni kaygılarımızın hayatımızı gelecekte nasıl değiştireceğini tam olarak bilmiyoruz. Pandemi, doğal afetler, iklim değişikliği, sosyal medya, uzay siyaseti, siber çevre, yaşam tarzı, kültürel zorluklar ya da korumacılık gibi pek çok konu, bizi güvenlik alanındaki mevcut kavramsallaştırmaları yeniden gözden geçirmeye itiyor. Bu konuların birer güvenlik problemi olarak da ele alınabileceği, modellenebileceği ve çözülebileceği aşikâr. Bu nedenle Anayurt Güvenliği önemli bir araştırma alanı olarak ortaya çıkmıştır” dedi.
Güvenlik kavramı konuşuldu
Dört panel halinde icra edilen Konferansın ilk bölümünde “güvenlik” kavramı tartışıldı. Panelde; Kings College’dan Dr. Michele Groppi, İtalya, Birleşik Krallık ve İsrail’deki güvenlik algısını ele alırken, HKÜ’den Dr. Murat Aslan, İstihbarat Teori ve Uygulamalarını; Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Medyanın Güvenlik Kavramına Etkisini ve Prof. Dr. Hüseyin Bağcı ise güvenlik kavramını detayları ile tartıştı.
Strateji ve teknolojinin güvenlikle etkileşimi
“Strateji ve Teknolojinin Güvenlikle Etkileşimi” konusu üzerinde durulan ikinci panelde İtalyan Akademisyenler Prof. Dr. Roberto Mugavero ve Pietro Costanzo, ‘Terör Örgütlerinin Yeni Yöntemleri ve Nükleer Güvenlik Konusunda Projeksiyonlar’ üzerinde durdular. Hacettepe Üniversitesi’nden Doç. Dr. Şebnem Udum, nükleer güvenlik kavramına yönelik araştırmasını ve nükleer güvenlik konusunu dinleyicilerle paylaştı. NATO Savunma Kolejinden Anas Al Gomaty ise Libya’daki gelişmeleri, güvenlik kavramının dönüşümü bağlamında tartıştı. HKÜ’den Doç. Dr. Ahmet Keser ise ABD’nin eğitim müfredatları ve örgütlenmesi üzerinden anayurt güvenliği algısını değerlendiren sunumunu gerçekleştirdi.
Güvenliğin yumuşak boyutu
Üçüncü panelin ilk konuşmacısı olan Milano Üniversitesi’nden Prof. Alfred Ronchi, güvenliğin ‘yumuşak’ boyutu üzerinde durdu ve siber güvenliğe vurgu yaptı. Goerge Mason Üniversitesi’nden Hind Kabawat, toplum ve cinsiyet güvenliğine değinerek, devletlerin istismarını bir vaka olarak inceledi. IISS’den Dr. Umberto Profazio ise aşı diplomasisine yönelik araştırmasını sundu. Romanya merkezli NSC’den İzel Selim, Romanya’nın stratejik güvenlik kültürüne yönelik sunumunu yaparken, Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nden Doç. Dr. İbrahim Efe, ‘sosyal medya’, Dr. Haydar Karaman ise ‘sınır aşan suçla mücadele’ konusunda güvenlik algılarını tartıştılar. Panelin son konuşmacısı Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nden Prof. Dr. Murat Yeşiltaş oldu ve güvenliğin değişen dinamiklerine yönelik araştırmasını kapsamlı bir değerlendirmeyle sundu.
Türkiye merkezli güvenlik değerlendirmeleri
Güvenlik kavramının çok yönlü tartışıldığı ve katılımın yoğun olduğu uluslararası konferansın son panelinde, alanın uzmanları tarafından “Türkiye Merkezli Güvenlik Değerlendirmeleri” yapıldı. Prof. Dr. Mustafa Kibaroğlu, İran’ın nükleer programını Türkiye’nin güvenlik kaygıları açısından ele aldı. Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Yıldıran, yeni bir kavram olarak ekonomi güvenliğini, Türkiye özelinde değerlendirdi. Marmara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Zuhal Mert, Kıbrıs sorununu ‘Anayurt Güvenliği’ bağlamında ele aldı. Daha sonra Dr. Pelin Aliyev PKK terörünün siyasi seçimlere etkisi konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Panelin son bölümünde, Smith College’dan Prof. Dr. Steve Heydeman ile George Mason Üniversitesi’nden Prof. Dr. Marc Gopin, genel bir değerlendirme yaparak ABD’nin değişen algısına yönelik tespitlerini dile getirdiler.
Anayurt Güvenliği’nin alanın uzmanları tarafından çok yönlü olarak değerlendirildiği uluslararası Konferans, HKÜ’nün Youtube kanalı (https://www.youtube.com/hkunv) üzerinden de canlı olarak yayınlandı ve aynı adreste ilgilenenlerin ulaşımına açıldı.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.