Home Ekonomi İŞKUR’dan engelli girişimcilere hibe desteği

İŞKUR’dan engelli girişimcilere hibe desteği

İŞKUR’dan engelli girişimcilere hibe desteği

Manisa Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Eşref Aslan, kendi işini kurmak isteyen engelli bireylerin, hibe proje desteklerine 16 Nisan 2021 tarihine kadar başvuru yapılabileceğini söyledi.
Kendi işinin patronu olmak isteyen engellilere yönelik hibe desteği hakkında açıklamalarda bulunan İŞKUR Manisa İl Müdürü Eşref Aslan, ‘Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyonca’, kendi işini kurmak isteyen ve en az yüzde 40 oranında engelli raporu olan engelli kişilere, 65 bin TL’ye kadar destek verileceğini belirtti. Engelli hibe desteğinden yararlanmak isteyen engellilerin bütün şartları son başvuru tarihi itibariyle taşıması gerektiğini belirten Aslan, “Engelli kişilerin kurumumuz internet sitesinin duyurular bölümünde yayınlanan başvuru rehberine göre hazırlayacakları ve üretime katkıda bulunarak öncelikle kendi geçimlerini sağlamak sonra da yeni istihdamlara aracılık etmelerini temin etmek amacıyla e-Devlet üzerinden komisyona sunacakları projelerde; Kuruluş İşlemleri Desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 5 bin TL. İşletme Gideri Desteği: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, tanıtım ve kira) en fazla yüzde 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 15 bin TL. Kuruluş (Demirbaş) desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım gibi maliyetler için vergiler dâhil en fazla 45 bin TL destek sağlanmaktadır.” dedi.
Engelli vatandaşların başvuru şartlarında 18 yaşını tamamlamış ve İŞKUR’a engelli kaydı olması gerektiğini kaydeden Aslan şunları söyledi: “Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az yüzde 40’ından yoksun olduğunu ’Engellilere verilecek sağlık kurulu raporları’ ile belgelendirebilmek, hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak, kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte vergi kaydı ve son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak, işyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek, girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak, kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin gibi belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak, kendisine vasi tayini yapılmamış olmak, herhangi bir icra dosyası bulunmamak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak bulunuyor. Bu kapsamda kendi işini kurmak isteyen engelli bireylerin, projelerini hazırlayarak en geç 16 Nisan 2021 tarihi mesai bitimine kadar e-Devlet üzerinden başvurularını yapmaları, takıldıkları konularda mutlaka il müdürlüğümüzle veya en yakın hizmet merkezimizle irtibat sağlayarak bilgi edinmeleri gerekmektedir. Engelli kendi işini kurma Projelerine başvuru ilk defa e-Devlet üzerinden alınacağı için, başvuru sahiplerinin başvuru kılavuzunu detaylı incelemeleri ve kurumumuzdan danışmanlık hizmeti alarak hareket etmeleri oldukça önemlidir.”

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.