Home Genel Şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muaf tutulacaklar açıklandı

Şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muaf tutulacaklar açıklandı

Şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muaf tutulacaklar açıklandı

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında, korona virüs tedbirleri hususunda olağanüstü toplanarak yeni bir açıklama yayımladı. Sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında belirli kişilerin görev belgesini ibraz etmesi yeterli olacağı açıklandı.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında, korona virüs tedbirleri hususunda olağanüstü toplanarak 22 Nolu meclis kararını yayımladı. 26 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanmak üzere “tam kapanma” kararı alınmış ve tam kapanma döneminde uygulanacak temel usul ve esaslar İçişleri Bakanlığının 27 Nisan 2021 tarihli ve 7576 sayılı Genelgesine istinaden İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararlarıyla uygulamaya geçirildi.

Şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muaf tutulacaklar
Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yeni karar ise şöyle; “İçişleri Bakanlığının 27 Nisan 2021 tarihli ve 7576 sayılı Genelgesinin 2.1. maddesinde kamu görevlilerinin şehirlerarası seyahatleri ile ilgili olarak ‘Zorunlu bir kamusal görevin kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlileri müfettiş, denetmen ve benzeri kurum kimlik kartı ile birlikte görev belgesini ibraz etmek kaydıyla bu hükümden muaf tutulacaktır.’ denilerek, zorunlu kamusal görevlerin ifası kapsamında görevlendirilen kamu görevlilerinin kimlik kart ve görev belgesi ibraz etmek kaydıyla şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muaf tutulacakları hükme bağlanmıştır. Aynı Genelge ekinde yer alan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ye kişiler listesinin 29 uncu sırasında ‘Yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacak olan milli sporcular ile seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler’ denilerek, bu tür sportif faaliyetlerin devamına imkan sağlanmıştır” denildi.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yayımlanan karar; “Bu doğrultuda, İçişleri Bakanlığının 30 Nisan 2021 tarihli 7770 sayılı ve ‘Seyahat İzin Belgesi Hk.’ Konulu yazısına istinaden;
1) Gerek zorunlu bir kamusal görevin ifası için kurumlarınca görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin, gerekse profesyonel spor müsabakaları ile yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacağına yönelik ilgili federasyonlarınca belge düzenlenmiş olan milli sporcular, yöneticiler ve diğer görevlilerin hakem, gözlemci, temsilci ve benzeri bu kapsamda her türlü vasıtayla yapacakları şehirlerarası seyahatlerde kimlik kartı ve görev belgesinin ibrazı yeterli olacak olup, ayrıca seyahat izin belgesi istenilmemesine,

2) Toplu ulaşım araçlarıyla uçak, tren, otobüs ve benzeri yapılacak seyahatlerde toplu ulaşım faaliyetlerinde bulunan işletme/firmalar tarafından bu hususa ilişkin kontrolün sağlanmasına, kimlik kartı ve görev belgesi düzenlenmiş olan kişilerin (ayrıca seyahat izin belgesi istenilmeden) toplu ulaşım araçlarına kabullerinin sağlanmasına,

3) Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde de 1 inci madde gereğince gerekli kontrolün yapılmasına, şartları tutan kamu görevlileri, sporcu, yönetici ve diğer görevlilerin şehirlerarası seyahatlerine izin verilmesine, ayrıca seyahat izin belgesi istenilmemesine,
Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Oy birliğiyle karar verilmiştir” denildi.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.