Home Ekonomi Ticaret Bakan Yardımcısı Batur: “Türk kadını savaşçı ve girişimci bir ruha sahip”

Ticaret Bakan Yardımcısı Batur: “Türk kadını savaşçı ve girişimci bir ruha sahip”

Ticaret Bakan Yardımcısı Batur: “Türk kadını savaşçı ve girişimci bir ruha sahip”

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, “Günümüz Türkiye’sinde Anadolu Kadınları, girişimcilik ve savaşçı ruhunu birçok alanda koruyor. Özellikle, kadın kooperatifleri Bacıyan-ı Rum Teşkilatı’nın devamı niteliğinde” dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla Ekovitrin Dergisi’ne yazdığı makalede, ülkemizdeki kadın girişimcilerin sayılarının artırılması yönünde yürüttükleri faaliyetleri anlattı. Bakan Yardımcısı Batur, “Kadın girişimcilerimizi ihracat yöneltecek projeler geliştiriyoruz. Kadınlarımızın tarihimizde oynadığı rol bugünümüz için bizlere ışık tutuyor. Günümüz Türkiye’sinde Anadolu Kadınları, girişimcilik ve savaşçı ruhunu birçok alanda koruyor. Özellikle, kadın kooperatifleri Bacıyan-ı Rum Teşkilatı’nın devamı niteliğinde” dedi.

“Anadolu kadını girişimci ve savaşçı”
Bakan Yardımcısı Batur, “Günümüz Türkiye’sinde Anadolu Kadınları, girişimcilik ve savaşçı ruhunu birçok alanda korumaktadır” diyerek, özellikle, kadın kooperatiflerinin ‘Bacıyan-ı Rum Teşkilatı’nın’ devamı niteliğinde olduğuna dikkat çekti.

“Kadınlarımızın tarihimizde oynadığı rol bugünümüz için bizlere ışık tutmakta, girişimci kadınlarımızın ülke ekonomisindeki haklı yerlerini alabilmeleri için yaptığımız çalışmalarda yol göstermektedir” diyen Bakan Yardımcısı Batur, tarihte kadınların ticari hayattaki rolleriyle ilgili şöyle konuştu:

“Türkiye tarihinin temellerinde bulunan en önemli sosyal zümrelerden olan Anadolu Kadınları Teşkilatı; nam-ı diğer Bacıyan-ı Rum bunun bir örneğidir. Osmanlı tarihlerinden Aşık Paşazade’nin Tevarih-i Al-i Osman’ında ve anonim Osmanlı Tevarih-i Al-i Osmanlarda adı geçen zümreler arasında bulunan Anadolu Bacıları Teşkilatı adıyla da anabileceğimiz zümre, Anadolu’nun fethi yıllarında ortaya çıkmış manen ve madden zirveye ulaşmış ‘alp ve müteşebbis’ kadın yapısını ortaya koymaktadır. Bu kadın girişimci yapılanması Selçuklu Devleti’nin kuruluşunda ve Moğollar ile verilen mücadelede askeri, ekonomik ve siyasi alanlarda toplumda büyük rol oynamıştır. Selçuklu medeniyetinin yıkılışı Osmanlı Devleti’nin kuruluş aşamasında da ciddi rol oynayan Anadolu Bacıları ticarette ve siyasette her daim var olmuştur.
Osman Gazi’nin annesi Halime Hatun Bacıyan-ı Rum Teşkilatı’nın önde gelen isimlerindendir. Kaynakları incelediğimizde; Fatih Sultan Mehmet Han’ın Gülbahar Hatun ile evlilik aşamasında kız isteme merasiminin Bacıyan-ı Rum ritüeline göre yapıldığı görülmektedir. Bu belgelerin ışığında Selçuklu ve Osmanlı’da Anadolu Bacıları çok güçlü sosyal zümrelerdir.
Milli Mücadele döneminde temelleri Sivas’ta atılan “Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti”, Bacıyan-ı Rum Teşkilatı’nın devamı niteliğindedir. Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu Bacıları, tarihi misyonundan geri durmayarak ticarette ve savaşta Millet için gereken mücadeleyi vermiştir.
Günümüz Türkiye’sinde Anadolu Kadınları, girişimcilik ve savaşçı ruhunu birçok alanda korumaktadır. Özellikle, kadın kooperatifleri Bacıyan-ı Rum Teşkilatı’nın devamı niteliğindedir. Kadınlarımızın tarihimizde oynadığı rol bugünümüz için bizlere ışık tutmakta, girişimci kadınlarımızın ülke ekonomisindeki haklı yerlerini alabilmeleri için yaptığımız çalışmalarda yol göstermektedir”.

Kadın girişimciler için geliştirilen projeler
Türkiye’deki kadın girişimcilerin sayılarının artırılması yönünde yürüttükleri faaliyetler ile ilgili bilgi veren Bakan Yardımcısı Batur, “Bu yıl hayata geçirilmesi planlanan ‘Ulusal Kadın İhracatçı Network Platformu Projesi’ bu faaliyetlerin başında geliyor. Projeyle kadın girişimcilerin ihracata yönelmelerine, kolay ve güvenilir bir çevrede iş yapmalarına ve ihtiyaç duydukları network ağını oluşturmalarına katkı sağlanacak” dedi.

Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, 44 ilde hayata geçirdikleri ‘Fiziki Kadın Network Projesi’ ve ‘Export Akademi Projesi’ gibi bir çok proje ve hedefleri de şöyle açıkladı:
Ulusal Kadın İhracatçı Network Platformu
“Ticaret Bakanlığı’nın, ticarette dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında hazırlıkları sürdürülen ‘Ulusal Kadın İhracatçı Network Platformu Projesi’ aracılığıyla kadın girişimcilerin ihracata yönelmelerine, kolay ve güvenilir bir çevrede iş yapmalarına ve ihtiyaç duydukları network ağını oluşturmalarına katkı sağlanacak. Ulusal Kadın İhracatçı Network Platformu’nun 2021 yılında hayata geçirilmesi planlanıyor.
44 ilde kadın girişimciler için network oluşturuldu
Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Online / Fiziki Kadın Girişimci Network Projesi’ ile iller bazında tüm kadın girişimcilerimize ulaşmak için çalışmalar başlatıldı. Bu proje çerçevesinde, bu yıl Ocak sonu itibariyle 44 ilimizde kadın girişimcilerimizin kolay ve güvenilir bir çevrede iş yapabilmek için ihtiyaç duydukları networkler oluşturuldu.
Export Akademi Projesi hayata geçirildi
Ticaret Bakanlığı ve UPS firması işbirliğinde hayata geçirilen bir başka proje ise “Export Akademi Projesi.” Bu projeyle, ülkemizde ihracat yapmaya istekli, potansiyeli olan kadın ve genç girişimcilerimizi bir araya getirip, onlara ihtiyaç duydukları alanlarda eğitimler ve mentorluk desteği veriliyor. Export Akademi Programı bünyesinde şimdiye kadar gerçekleştirilen 15 eğitime 4 binin üzerinde girişimci kadın katıldı”.

530 kadın kooperatifi kuruldu
Bakan Yardımcısı Batur, kadın girişimcilerin talepleri doğrultusunda ‘Kadın Kooperatifleri’ kurulduğunu belirterek, Ticaret Bakanlığı’nın faaliyet alanında 530 kadın kooperatifi bulunduğunu açıkladı. Bakan Yardımcısı Batur, kaydın kooperatifleri ile ilgili şunları söyledi:
“Ülkemizde kadın kooperatifleri, depremden sonra ilk olarak Düzce, Kocaeli illerinde 2000’li yılların başında düzenli gelire sahip olmayan kadınların işgücünün ekonomiye kazandırılması ve kadınların sosyal ve kültürel faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla, kadın girişimcilerin talepleri doğrultusunda tabandan gelen bir hareketle kurulmaya başlanmış olup, mevcut durumda Bakanlığımız faaliyet alanında 530 kadın kooperatifi bulunmaktadır.
Bakanlık olarak çalışmalarımızdan biri de kadınlarımızın kooperatifleşmelerini teşvik etmektir. Öncelikle, gelen talepler doğrultusunda kadınlara yönelik eğitim, bilgilendirme faaliyetleri düzenlenmekte ve faydalı olabilecek programlara katılım sağlanmaktadır. Ayrıca, Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi kapsamında, toplam 12 il ziyareti yapılmış, bu illerde kadınlara yönelik olarak toplantı, söyleşi gibi etkinlikler düzenlenmiştir. Öte yandan, kadınların kooperatifleşmeye yönelik çabalarını desteklemek amacıyla ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere Kooperatiflerin Desteklenmesi programı (KOOP-DES) ile finansman desteği sağlanmaktadır. Kadın kooperatiflerinin üretim ve istihdama katkısı olacak projelerine yüzde 75 oranında, 150 bin TL’ye kadar hibe desteği verilmektedir.
Ek olarak, 2020 yılında KOOP-DES ile 41 ilimizden 139 kooperatifin 149 projesini destekleme kararı alınmış olup, kadın kooperatiflerine verilen hibe desteği bu yıl da devam edecek ve kadın kooperatiflerimiz başvurularını bakanlığımızın il ticaret müdürlüklerine yapabilecektir”.

“Kadın girişimcilerimize yönelik desteklerimizi yaygınlaştıracağız”
Kadın girişimcilerimize yönelik destekleri yaygınlaştıracaklarını vurgulayan Bakan Yardımcısı Batur, “Kadınlarımız girişimci yönlerini daha fazla ortaya koyarak sadece ekonomik kalkınmaya destek vermekle kalmayacak, aynı zamanda, inovasyona yeni bakış açıları ve fikirler getirerek, dijital çağda her an yakınlaşan dünyada ülkemizin yerinin sağlamlaştırılmasında çok önemli roller üstlenebileceklerdir. Bakanlığımız da kadın girişimcilerimize yönelik desteklerini yaygınlaştırma çabasını sürdürecektir.

Dengeli ekonomik büyümenin ve sosyal kalkınmanın yolunun kadın erkek eşitliğinin sağlanmasından, kadınların ekonomiye ve işgücüne katılımının arttırılmasından, girişimci ekosisteminin geliştirilmesinden ve kadın girişimciliğinin gelişmesine uygun ortam sağlanmasından geçtiği ortadadır. Bu noktada, Türkiye’den dünya çapında başarılara imza atacak birçok kadın girişimci çıkacağına inanıyor, Bakanlık olarak kadın girişimcilerimizin desteklenmesine yönelik çalışmalarımıza büyük bir hızla devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.