Home Kültür Sanat Türk Dil Kurumunun yeni yayını: ‘Antoine Meillet’den Seçme Makaleler’

Türk Dil Kurumunun yeni yayını: ‘Antoine Meillet’den Seçme Makaleler’

Türk Dil Kurumunun yeni yayını: ‘Antoine Meillet’den Seçme Makaleler’

Antoine Meillet’den Seçme Makaleler adlı eser, Türk Dil Kurumu yayınları arasındaki yerini alarak bilim dünyasıyla buluştu.
Fransız Dil Bilimci Antoine Meillet’nin Linguistique Historique et Linguistique Générale adlı eserinin edebiyat araştırmacısı Şerif Hulusi tarafından yapılan çevirisinin yeni harflere aktarılmış metni, Antoine Meillet’den Seçme Makaleler adıyla Türk Dil Kurumu yayınları arasındaki yerini aldı. Türk Dil Kurumu etütleri arasında yer alan, muhtemelen Şerif Hulusi’nin kendi el yazısıyla ve rika olarak yazılmış olan çeviri, 2’si konuşma, 16’sı makale olmak üzere genel dil bilimi hakkındaki 18 yazılık bir seçkiden oluşmakta. Çeviride makalelerin Fransızca asıllarından bire bir alıntılanan bölümlerde ve dipnotlarda yeni Türk alfabesi tercih edilmekte. Çeviri 230 23 sayfadan ibaret. Seçkide yer alan yazılarda dil olgularının sosyal sebepleri, dil bilimine katkı sağlayan bilimsel gelişmeler, dil biliminin diğer bilimlerle olan ilişkileri, eşyayla münasebetin dil üzerindeki etkileri, dillerin değişme ve gelişmeleri, dil bilimi çalışmalarında takip edilmesi gereken usulleri, dillerin akrabalığı meselesi ve dillerin diğer dillerle olan ilişkileri genel dil bilimi, karşılaştırmalı dil bilimi ve tarihi dil bilimi çerçevesinde ele alınıyor.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.