Home Genel Üniversitede misyonerlik konferansı

Üniversitede misyonerlik konferansı

Üniversitede misyonerlik konferansı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Modern Dünya, Misyonerlik ve 10/40 Penceresi” başlıklı konferans gerçekleştirildi.
“Modern Dünya, Misyonerlik ve 10/40 Penceresi” başlıklı e-konferans Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Altuncu’nun yönlendiriciliği ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Turan’ın katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.
Sözlerine dinleyicileri selamlayarak başlayan Turan, İsrail’in Filistin’e yönelik benimsediği saldırgan tutumu kınadı. Turan, misyonerlik kavramının anlamı ve mahiyeti hakkında bilgiler verdikten sonra dinlerin misyonerlikle ilişkisini değerlendirdi. Buna göre dinlerin herhangi bir yayılma misyonu olup olmama durumuna göre; yayılmacı olan dinler ve yayılmacı olmayan dinler olmak üzere ikiye ayrıldıklarını belirtti. Turan, Misyonerlik denince akla ilk gelen dinin Hristiyanlık olduğu da konuşmacı tarafından ifade edildi.
Turan, Hristiyanların “tüm dünyayı Hristiyanlaştırma” hedefinin, Hristiyan kutsal kitaplarındaki Hz. İsa’nın mesajını yayma hususunda sadece İsrailoğullarını hedef kitle olarak almasına dair ifadeleriyle çelişki arz ettiğinin altını çizdi. Turan, ek olarak günümüzde yeryüzünde yaşayan dinler ve mensuplarının nüfus oranı hakkında da bilgi verdi.
Günümüz Hristiyan misyonerleri ve faaliyetlerine değinen Turan; misyonerlerin, muhatap kitleleri ikna etmek adına, geçmişten günümüze yaptığı faaliyetler ve benimsedikleri yöntemleri gözden geçirdiklerine dikkat çekti. Turan, bilgiye ulaşmanın kolay olduğu günümüzde, misyonerlerin, kendisine aktardığı bilgilerin doğru olup olmadığını öğrenme imkanına sahip olan kişilere karşı, bilgi olarak daha donanımlı olmayı amaçladıklarını belirtti. Hristiyanlığı hedef kitlelerin kendi kültür ve dini değerlerine yakınlaştırarak yayma girişimi demek olan “inkültürasyon” kavramının bu konudaki önemini vurgulayan Turan, “Hristiyan misyon hareketinin” başarıya ulaşabilmesi için misyonerlerin kullandığı finansal kaynaklara ve yaptıkları harcamalara değindi.
Turan, Hristiyanlığı yeryüzünde hakim din kılmak adına Luis Bush tarafından ortaya atılan “10/40 Penceresi” kavramı üzerinde durarak, bu kavramın misyonerlerce, hedeflerini gerçekleştirmede en önemli engel olan 10 ile 40 paralelleri arasındaki Hristiyan olmayan ülkeleri ifade etmek için kullanıldığını belirtti. Turan, 10/40 Penceresi ülkelerinde başarıya ulaşmanın, “35-45 Türk Penceresi” denilen Türk ülkelerini Hristiyanlaştırmak olgusundan geçtiğinin misyonerlerce ileri sürüldüğünü belirtti. Ardından Hristiyan misyonerlerinin ülkemizde geçmişten günümüze yürüttükleri faaliyetlere değindi ve son yıllarda bu faaliyetlerin önceki dönemlere nazaran artış gösterdiğini vurguladı. E- konferans soru – cevap bölümü ile sona erdi.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.