Home Genel ‘Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Yatırımlarının Finansmanı Seminerleri’ başlıyor

‘Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Yatırımlarının Finansmanı Seminerleri’ başlıyor

‘Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Yatırımlarının Finansmanı Seminerleri’ başlıyor

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) “Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Yatırımlarının Finansmanı Seminerleri” 20-21 Nisan tarihlerinde yapılacak.
Kaynak verimliliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünce, 2020 ile 2021 yılları için, Kalkınma Ajanslarının bölgelerinde ele alacakları tema konusu olarak belirlendi. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) bu alanda, bölge gelişim planında da zikredildiği üzere, kümelenme, çevreye duyarlı üretim ve enerji verimliliği gibi temel hususları dikkate alınarak, verimliliği esas alan rekabetçi üretim yapısının geliştirilmesine ve endüstride dönüşümün sağlanmasına katkı vermeyi hedefliyor. Belirlenen hedeflere ulaşmak üzere, ajansın 2021 yılı Çalışma Programı’nda “kaynak verimliliği”ne yönelik farkındalık eğitimleri ile kurumsal kapasite geliştirme faaliyetlerine yer verildi.
OKA’dan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: “Diğer yandan, Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak, kurumumuzun görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır. Bölgesel gelişmeye yönelik iç ve dış kaynaklı fonlar ve paydaşlarımızın bunların kullanımına ilişkin usûl ve esaslar konusunda bilgilendirilmesi Ajansın öncelikleri arasındadır.
Bu amaçla, ‘Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF)’ ile OKA arasında, 2021 yılı içerisinde ortak faaliyetler yürütülecektir. TurSEFF, kamu ve özel sektör tarafından uygulanacak ‘Sürdürülebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği’ yatırımları için finansman sağlamak üzere oluşturulmuş bir programdır. Program Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından geliştirilmiş olup 2010 yılından bu yana Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenmektedir. Hibe desteğin yer almadığı program kapsamında yatırımcılar, uygunluk kriterlerini taşıyan söz konusu alanlardaki yatırım projeleri için anlaşmalı finansal kurumların kredi veya leasing araçlarına başvuru yapabilmektedir. Yerli ve yabancı uzmanlardan oluşan bir ekip, yatırımcıların projelerini belirlemelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmakta ve onlara başarılı başvurular hazırlamaları için destek sağlamaktadır. Sağlanan bu teknik destek ücretsiz olup Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Konuyla ilgili; Orta Karadeniz Bölgesi’nde yer alan yerel yönetimlerin idari ekipleri, fen işleri, çevre, ulaşım, su ve kanalizasyon birimleri ile proje, finans birimi çalışanlarına, OSB Müdürlüklerinin idari ekip ve personellerine ve KOBİ’lerin yetkililerine yönelik olmak üzere, ‘Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Yatırımlarının Finansmanı Seminerleri’ planlanmıştır.”
“Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Yatırımlarının Finansmanı Semineri” takvimi şöyle:
20 Nisan 2021 saat 14.00-16.00: Yerel yönetimlere yönelik
21 Nisan 2021 saat 10.00-11.20: OSB müdürlüklerine yönelik.
21 Nisan 2021 saat 13.30-14.40: Özel sektör temsilcilerine yönelik.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.