Home Genel Yeryüzü Mühendisleri Derneği, “KURAM Mesleki Sınav Merkezi” projesini hayata geçiriyor

Yeryüzü Mühendisleri Derneği, “KURAM Mesleki Sınav Merkezi” projesini hayata geçiriyor

Yeryüzü Mühendisleri Derneği, “KURAM Mesleki Sınav Merkezi” projesini hayata geçiriyor

Yeryüzü Mühendisleri Derneği, tarihi koruma ve restorasyon alanında hizmet veren bireylere, Avrupa Birliği onaylı mesleki yeterlilik standartlarına uygun sertifika vermek amacı ile “KURAM Mesleki Sınav Merkezi” projesini hayata geçiriyor.
Yeryüzü Mühendisleri Derneği (YYM), Avrupa Birliğinin desteğiyle finanse edilen Ulusal Meslek Standartlarının (UMS) ve Ulusal Yeterliliklerinin (UY) geliştirilmesi ile Mesleki Yeterlilik Belgesi için “KURAM Mesleki Sınav Merkezi”ni kuruyor.
Proje ortağı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi (KURAM) bünyesinde kurulacak olan Mesleki Sınav Merkezinde; Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon İşçisi, Yapı Teknik Ressamı (Mimarlık, İç Tasarım, İnşaat, Altyapı, Üstyapı), Restorasyon alanında görevli inşaat, alt yapı, üst yapı işçileri gibi mesleklerde hizmet veren sertifikalı kişilerin arttırılması amaçlanıyor.
Yeryüzü Mühendisleri Derneği (YYM) bu proje ile Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkılarıyla, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde hazırlanan projeler kapsamında, Tarihi Koruma ve Restorasyon mesleki standartlarının geliştirilmesine ve bu alanda toplumsal bilinçlenmenin artırılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

“Tarihi Koruma ve Restorasyonda toplumsal bilinçlenme gerekiyor”
“KURAM (VOC-Test) Mesleki Sınav Merkezi” Proje Koordinatörü Yüksek Mimar Ali Reyhan Esen, Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan hiç kimsenin tarihi koruma ve restorasyon alanında çalışamayacağını belirtti. Esen “Tarihi yapılarda bilinçsiz ve yanlış yenileme uygulamaları ciddi tahribatlara sebep olabiliyor. Yanlış uygulamalar tarihi eserin kimliğine zarar vermesi yanında ekonomik ve mali külfetlere de sebebiyet vermekte, bu durumların önüne geçmek için, ‘Tarihi Koruma ve Restorasyon’ alanında hizmet veren mimar, mühendis, sahada çalışan taş, ahşap, çini, cam gibi işleri yapan ustaların sertifikasyonlarını düzenleyecek ve bu bireylerin mesleki yeterliliklerini belirlemede sertifika verecek öncü kuruluş olacağız. Sadece bu alanda hizmet verenlerin değil toplumun da tarihi koruma ve restorasyon konusunda farkındalığının arttırılması topyekün bir bilinçlenmenin de sağlanması gerekmekte” dedi.

“Yeterlilik Belgesi olan yurt dışı restorasyonlarda da çalışabilecek”
Mesleki Yeterlilik Belgesinin sadece Türkiye’deki değil yurt dışındaki tarihi restorasyon faaliyetleri için de bir zorunluluk olduğunu hatırlatan Ali Reyhan Esen, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olanların bu ülkelerde de çalışabileceğine dikkat çekti. Esen “Çeşitli ülkelerde bu alanda faaliyet gösteren TİKA gibi önemli kurumlarımız, müteahhitlik hizmeti yapan firmalarımız var. Tarihi kültürel mirasımız olan yapılarda restorasyon çalışması yapılacağı zaman yurt dışında kalifiye eleman bulmak zor olabiliyor. Proje bu açıdan da önemli bir katkı sağlayacak. Kurulacak olan “KURAM Mesleki Sınav Merkezi”den Mesleki Yeterlilik Belgesi alan insanlarımız, yurt dışında iş yapabilme fırsatı bulmuş olacaklar” diye konuştu.
Restorasyon konusunda Türkiye’nin önünde önemli bir iş potansiyel olduğunu vurgulayan Esen, “Azerbaycan, Afganistan, Irak ve Suriye, gelecekte restorasyon konusunda çok ciddi çalışmaların yapılacağı potansiyele sahip ülkeler arasında bulunuyor. Zira bu ülkelerdeki tarihi yapılar çok büyük tahribatlar gördü. Oralarda görev yapacak elemanların bu konuda eğitilmiş ve donanımlı olması gerekiyor. “KURAM Mesleki Sınav Merkezi” bu alanda çalışma yapacak kurum ve firmalara büyük katkı sağlayacak” dedi.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.